Ze względu na konieczność prowadzenia inwestycji w różnych, często niekorzystnych warunkach terenowych oraz ze względu na występujące zmiany klimatu należy liczyć się z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji nowopowstałych lub istniejących obiektów.

Służą do tego celu systemy kurtyn oraz barier przeciwodłamkowych. Oparte są one na bazie siatek heksagonalnych o dużej wytrzymałości Nector HDMesh.

W kurtynach przeciwodłamkowych elementem mocującym siatkę są gwoździe skalne wykonane na wierzchołku skarpy, zbocza skalnego. Siatka stanowiąca kurtynę przeciwodłamkową zwisa swobodnie na całej długości skarpy. Do dolnej, krańcowej części siatki-kurtyny zamocowane są obciążniki grawitacyjne w postaci prefabrykowanych elementów betonowych.

Systemy zabezpieczeń przed odłamkami skalnymi Nector Polska
Systemy zabezpieczeń przed odłamkami skalnymi Nector

Bariery przeciwodłamkowe są opracowane jako zestaw zawierający słupy nośne, liny stalowe, odciągi linowe, kotwy i gwoździe skalne lub gruntowe.

Na słupach zamocowanych na zboczu skalnym lub u stopy skarpy montowane są liny nośne, na których rozciągana jest heksagonalna siatka stalowa o dużej wytrzymałości.

W zależności od wymaganej energochłonności bariery stosowane są elementy o różnych parametrach wytrzymałościowych. Słupy o różnym przekroju, liny o różnych średnicach i wytrzymałości, różne rodzaje gwoździ.

Parametry systemu zabezpieczeń przed odłamkami skalnymi

WordPress Tables Plugin