Wykonane z siatki heksagonalnej w formie prostopadłościennych skrzyń. Wypełnione kruszywem używane są do wykonywania murów oporowych, konstrukcji wsporczych, zabudowy wyrw i budowli regulacyjnych na ciekach wodnych.

W zależności od użytego kruszywa możemy uzyskać budowlę o różnym ciężarze objętościowym. Jest to istotne ponieważ budowle te spełniają zakładaną funkcję przez swoją masę.

W celu „odchudzenia” budowli gabionowej stosuje się zestaw w postaci gabionu mniejszej masy i objętości zakotwionego w gruncie przy pomocy kotew gruntowych, lub gwoździ gruntowych.

Gabiony wykonywane są w zależności od wymagań projektowych z siatek o różnych powłokach antykorozyjnych. Także z siatek z drutów nierdzewnych.

Gabiony Nector Polska

Parametry gabionów

WordPress Tables Plugin