Wykonywane z siatki heksagonalnej w dwóch formach. Pierwsza z nich to gabion z siatki heksagonalnej z dodatkowym arkuszem siatki kotwiącej.  Druga to panel z siatki heksagonalnej z uformowaną ścianą czołową podpartą elementami wsporczymi w postaci trójkątów z prętów stalowych.

Wykorzystywane są do zbrojenia nasypów drogowych, kolejowych w takiej formie aby zapewnić – wzmocnić stateczność tych budowli. W pierwszej formie wykonuje się gabion w miejscu gdzie nasyp ma swą krawędź, a siatkę kotwiącą zasypuje materiałem, ż którego wykonuje się nasyp i zagęszcza. W wielu przypadkach nasyp podparty jest gabionem z drugiej, przeciwległej strony, tak, że jest on wykonywany pomiędzy dwoma gabionami z siatkami kotwiącymi zachodzącymi na siebie.

Systemy gruntu zbrojonego z siatki heksagonalnej Nector
Systemy gruntu zbrojonego z siatki heksagonalnej Nector Polska

W szczególności stosuje się takie rozwiązanie w miejscach podejścia nasypu drogowego lub kolejowego do obiektu mostowego.

W takiej formie wykonywana jest kolejna i następne warstwy nasypu, gabion i zasypka za nim.

Dokładnie tak samo jest z drugą formą, panel z elementami wsporczymi. Jedyna różnica to to, że ścianka czołowa jest wyłożona matą antyerozyjną ze strukturą biologicznie czynną (humus z ziarnami traw, mata kokosowa, mata PE z wykonanym hydroobsiewem).

Stosując systemy gruntu zbrojonego można wykonać nasypy w miejscach gdzie występuje ograniczona możliwość wykonania nasypu o szerokiej stopie.

Parametry systemu gruntu zbrojonego z siatki heksagonalnej