Firma Nector jako pierwsza i jedyna na świecie produkuje specjalne siatki heksagonalne z drutu o wysokiej wytrzymałości ze stali nierdzewnej.

Przez zastosowanie wszystkich drutów w plecionce o Rm ≥ 1650 N/mm2 uzyskujemy jednorodną siatkę o dużej wytrzymałości.

Podstawowa siatka heksagonalna Nector HDMesh 3.65 z drutu o średnicy

 3,0 mm ma wytrzymałość na rozciąganie ≥ 200 kN/m, a odporność na

przebicie ≥ 220kN.

W zależności od średnicy drutu, ale ciągle drutu Rm ≥ 1650 N/mm2 uzyskujemy siatki o różnej wytrzymałości.

Siatki te są stosowane do wykonywania  systemów zabezpieczeń skarp, nasypów i zboczy skalnych, jako element barier przeciwlawinowych, przeciwskalnych w środowisku agresywnym gdzie stal nierdzewna zapewni długi okres eksploatacji.

Siatki o wysokiej wytrzymałości Nector

Parametry siatki o wysokiej wytrzymałości z drutu ze stali nierdzewnej