System opracowany na bazie siatek heksagonalnych o dużej wytrzymałości Nector HDMesh. Zawiera elementy mocujące siatkę na skarpie w formie kotew gruntowych lub gwoździ gruntowych, płytkę systemową stalową oraz nakrętkę.  W skład systemu wchodzą także  liny stalowe, elementy zaciskowe do lin, łączniki stalowe do łączenia poszczególnych arkuszy siatki o dużej wytrzymałości jako podstawowego elementu systemu. Często system ten nosi nazwę system elastycznego oblicowania skarp, nasypów.

Jest to ekonomiczne rozwiązanie, dające możliwości zastosowania w każdych warunkach gruntowych. Dodatkowo stosując pod siatką, która jest elementem nośnym, konstrukcyjnym, warstwę humusu, matę antyerozyjną (np. kokosową, słomianą) i obsiew uzyskujemy naturalną zazielenioną skarpę biologicznie czynną.

W zależności od wymagań gruntowych stosuje się siatki o dużej wytrzymałości z drutów o różnych średnicach.

Systemy zabezpieczeń skarp i nasypów Nector

Parametry systemu zabezpieczeń skarp i nasypów

WordPress Tables Plugin