IO-CERT KRAJOWY CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr030-UWB-02/18

IO-CERT MİLLİ İSTEHSALA NƏZARƏT SERTİFİKATI No030-UWB-02/18

Səbətlər, döşəklər və hörgülü polad roliklər

IO-CERT KRAJOWY CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr030-UWB-10/17

IO-CERT MİLLİ İSTEHSALA NƏZARƏT SERTİFİKATI No030-UWB-10/17

Torlar və polad fiksasiya edicilər

Certificate of Conformity of the factory production control 1301-CPR-1372

Fabrikada İstehsala Nəzarətə Riayət üzrə Sertifikat 1301-CPR-1372

Certificate of constancy of performace 1301-CPR-1384 System Nector Hard

Davamlı performans sertifikatı 1301-CPR-1384, Sistem Nector Hard

Atest Higieniczny – hygienic certificate HK/W/0451/01/2017

Gigiyena sertifikatı HK/W/0451/01/2017

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 030-UWB-02/18

Fabrikada İstehsala Nəzarətə Riayət üzrə Milli Sertifikat No. 030-UWB-02/18

POLSKA NORMA PN-EN 1 0223-8 dla siatek zgrzewanych

Qaynaq olunmuş torlar üçün POLŞA STANDARTI EN 1 0223-8

Çəpərlər və torlar üçün polad məftil və məftil məhsulları

Hissə 8: Qaynaq olunmuş tor qabion səbətlər