Düzbucaqlı qutular formasında altıguşəli tordan hazırlanıb. Onlar çınqıl ilə dolduralaraq dayaq divarlarının, dayaq konstruksiyaların tikintisi üçün, oyuqların yaranması zamanı və su hövzələrində tənzimləyici konstruksiyalar üçün istifadə olunur.

İstifadə olunan çınqıldan asılı olaraq, biz fərqli həcm çəkilərinə malik konstruksiyalar əldə edə bilərik. Bu vacib məqamdır, ona görə ki, bu konstruksiyalar öz nəzərdə tutulan funksiyalarını öz kütlələri vasitəsilə yerinə yetirirlər.

Qabion konstruksiyasını “incəltmək” üçün daha az çəkidə olan qabion şəklində bir dəstdən istifadə olunur, torpaq bərkidicilər və ya torpaq mismarlarından istifadə olunmaqla həcm yerə bərkidilir.

Dizayn tələblərindən asılı olaraq, qabionlar müxtəlif anti-korroziya örtülərinə malik torlardan hazırlanırlar. Həmçinin paslanmaz polad dəmir tordan.

Gabiony Nector Polska

Qabionların parametrləri

WordPress Tables Plugin