Nector yüksək gücə malik paslanmaz polad məftildən altıguşəli xüsusi torlar istehsal edən dünyada yeganə şirkətdir.

Hörgüdə gücü Rm≥1650 N/mm2 olan bütün məftilləri istifadə etməklə, eynicinsli yüksək gücə malik tor hazırlanıb.

> 175 kN/m dartılma qüvvəsi və 230kN deşilməyə qarşı müqavimətə malik 3.0 mm-lik məftildən hazırlanmış NectorHDMesh 3.65 əsas altıguşəli tor.

Məftilin diametrindən asılı olaraq, Rm≥1650 N/mm2 olmaqla müxtəlif güclərdə məftillərə malik torlar əldə edirik.

Bu torlar dırmanma əleyhinə baryerlərin bir hissəsi kimi, paslanmaz poladın uzunmüddətli istismar müddətinə malik olacağı daş qırıntılarına qarşı, yamac, yataqlar və daş yamacını qoruma sistemlərini yaratmaq üçün istifadə olunur.

Siatki o wysokiej wytrzymałości Nector

Yüksək gücə malik paslanmaz polad dəmir torun parametrləri