SIXACLAR C tip (qısqaclar)

  • Zn+Al qalvanik örtüdə və ya paslanmaz poladdan
  • steplerdən istifadə ediməklə sıxılır

SPİRALLAR

  • hörülmüş məftil xüsusiyyətlərinə malikdir
  • yalnız qabion səbətlərinin düzəldilməsi üçün istifadə olunur

POLAD BİRLƏŞDİRİCİLƏR

  • məftilin diametri 4 mm
  • məftilin dartılma gücü Rm ≥ 1770 MPa

KOMPRESSOR QURĞUSU

  • Honda mühərriki
  • ən azı 280 dm3/dəq həcmə malik kompressor
Akcesoria montażowe Nector