İki formada altıguşəli tordan hazırlanıb. Birincisi əlavə bərkidici tor vərəqli altıguşəli tor qabiondur.  İkincisi polad sütunlu üçkünclü dayaq elementləri ilə dəstəklənən qəliblənmiş dayaq divarına malik altıguşəli tor paneldir.

Onlar yol və dəmiryolu yataqlarını gücləndirmək, bu konstruksiyaların sabitliyini artırmaq üçün istifadə olunur. Birinci formada yatağın kənarlarının olduğu yerdə qabion düzəldilir və yatağın hazırlandığı və sıxıldığı materialla bərkidici tor doldurulur. Bir çox hallarda yataq digər əks tərəfdə olan qabion ilə dəstəklənir, belə olan halda o, bərkidici torlar üst-üstə düşdüyü iki qabionun arasında hazırlanır.

Systemy gruntu zbrojonego z siatki heksagonalnej Nector
Systemy gruntu zbrojonego z siatki heksagonalnej Nector Polska

Xüsusi olaraq, bu həll variantı yolun və ya dəmir yolu yatağının körpüyə yaxın olduğu yerlərdə istifadə olunur.

Yatağın növbəti təbəqələri, onun arxasındakı qabion və dolğu bu şəkildə hazırlanır.

Bunun tam eynisi ikinci forma üçün, dayaq elementli panel üçün də keçərlidir. Yeganə fərq ondan ibarətdir ki, dayaq divarı bioloji aktiv konstruksiyalı (buğdakimilərin olduğu torpağın üst qatı, kokosdan hazırlanmış kilim, hidrosəpimin aparıldığı PE kilim), erroziyaya dözümlü kilim ilə astarlanıb.

Gücləndirilmiş torpaq sistemlərindən istifadə etməklə, geniş zəminli yataqlar üçün məhdud sahə olan yerlərdə yataqlar düzəldilə bilər.

Altıguşəli tor ilə gücləndirilmiş torpaq sisteminin parametrləri

WordPress Tables Plugin