Belə torlar artıq bir əsrdən artıqdır ki məlumdur. Aşağı karbonlu polad məftillərdən istehsal olunub. Məftilin asan deformasiya olunması səbəbilə, onlar əvvəllər (100 il bundan öncə) əl ilə istehsal olunurdu.

Məftillər qabionların, qabion döşəklərinin istehsalı, gəmiricilərə və xırda heyvanlara qarşı torpaq konstruksiyalarının qorunması və quş qəfəslərinin tikilməsi üçün istifadə olunur. Onlar çökməyə davamlı yamacların erroziya əleyhinə hazırlanmasının bir hissəsi kimi istifadə oluna bilər.

Onların istehsalı üçün istifadə olunan məftillər bir çox növdə korroziya əleyhinə örtü ilə örtülüb: iri dənəvər sink, evtektik sink-alüminium ərinti 95%Zn5%Al və ya 90%Zn10%Al, və ya əlavə olaraq daha əvvəl qeyd edilmiş örtülərin hər biri ultrabənövşəyi şüalara davamlı PVC və ya PA6 ilə örtülə bilər.

Paslanmaz polad məftildən hazırlanan tor xüsusi məhsul kimi istehsal olunur.

Siatki heksagonalne z drutu Rm 390-550

Altıguşəli məftil toru Rm 390-550 N/mm2-nin parametrləri