Biz sink-alüminium qalvanik örtüklü (qalfan, krapal, bezinal) və əlavə ultrabənövşəyi şüalara dözümlü PVC örtüklü, eləcə də paslanmaz poladdan altıguşəli tor səbətlərini (qabionları) bütün ölçülərdə təklif edirik.

Altıguşəli məftilli tor 390-550 N/mm2
95Zn5Al Nector HDMesh örtülü xüsusi yüksək gücə malik tor
Nector HDMesh xüsusi yüksək davamlılığa malik paslanmaz polad dəmir tor
Altıguşəli tor ilə gücləndirilmiş torpaq sistemləri
Yamac və yataq qoruma sistemləri
Daşın düşməsindən qoruma sistemi
Körpü klirens qoruma sistemləri
Qabionlar
Qabion döşəklər
Montaj aksesuarları