IO-CERT KRAJOWY CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr030-UWB-02/18

IO-CERT ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 030-UWB-02/18

Զամբյուղներ, ներքնակներ և պողպատե հյուսված գլանափաթեթներ

IO-CERT KRAJOWY CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr030-UWB-10/17

IO-CERT  ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ  ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ  ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 030-UWB-10/17.

Ցանցերի և պողպատե ամրացումների հավաքածու

Certificate of Conformity of the factory production control 1301-CPR-1372

Certificate of Conformity of the factoryproductioncontrol 1301-CPR-1372

Certificate of constancy of performace 1301-CPR-1384 System Nector Hard

Certificate of constancy of performace 1301-CPR-1384 System Nector Hard

Atest Higieniczny – hygienic certificate HK/W/0451/01/2017

Atest Higieniczny – hygieniccertificate HK/W/0451/01/2017

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 030-UWB-02/18

Գործարանային  արտադրության  հսկողության  համապատասխանության  ազգային վկայական թիվ 030-UWB-02/18

POLSKA NORMA PN-EN 1 0223-8 dla siatek zgrzewanych

ԼեՀԱԿԱՆ   ՆՈՐՄ   PN-EN 1 0223-8  եռակցված  ցանցերի  համար

Պողպատե մետաղալարեր և մետաղալարեր ցանկապատերի և ցանցերի համար

Մաս 8. Եռակցված ցանցավոր գաբիոնային զամբյուղներ