Qabionlar kimi, qabion döşəklər də düzbucaqlı qutular formasında altıguşəli tordan hazırlanır. Əsas fərqlər böyük sahə tutması və hündürlüyüdür (uzunluq və en). Belə qəbul edilir ki, döşək 0.3m hündürlüyə malik ola bilər, bu da qabionun hündürlüyündən çoxdur.

Onlar yol, dəmiryolu və su hövzələrində və rezervuarlarda sahil yamaclarınn səthinin hazırlanması üçün istifadə olunur. Onlar erroziyaya qarşı və səth (beton plitəsi) drenajı adlanan konstruksiya kimi tanınır.

Onlar həmçinin su hövzələrin və su səviyyələrində kaskadlar düzəltməklə su hövzələrinin dibinin qurulmasında istifadə olunurlar.

Qabionlar kimi qabion döşəklər də müxtəlif korroziyaya əleyihinə örtülərə malik, paslanmaz polad altıguşəli məftil tordan hazırlanır.

Materace gabionowe Nector

Qabion döşəklərin parametrləri

WordPress Tables Plugin