Dünyada yüksək karbonlu tərkibə malik məftillərdən hazırlanan tək və yeganə altıguşəli torlar. Məftillər evtektik sink-alüminium 95%Zn5%Al sinif A ərintisi formalı korroziya əleyhinə örtü ilə örtülüb (diametrdən asılı olaraq 2.0 mm üçün >215q/m2 – 3.0mm üçün >255 qm2).

Gücü Rm≥1770 N/mm2 olan məftilləri istifadə etməklə, eynicinsli yüksək gücə malik şəbəkə hazırlanıb.

> 205 kN/m dartılma qüvvəsi və > 240kN deşilməyə qarşı müqavimətə malik 3.0 mm-lik məftildən hazırlanmış Nector HDMesh3.65 əsas altıguşəli tor.

Məftilin diametrindən asılı olaraq, Rm≥1770 N/mm2 olmaqla müxtəlif güclərdə məftillərə malik torlar əldə edirik.

Bu torlar dırmanma əleyhinə baryerlərin bir hissəsi kimi, daş qırıntılarına qarşı yamac, təpəciklər və daş yamacını qoruma sistemlərini qorumaq üçün istifadə olunur.

Siatki heksagonalne z drutu Nector HDMesh

Altıguşəli məftil toru Rm≥1770 N/mm2 NectorHDMesh-in parametrləri