Nector

Aktualne Certyfikaty

IO-CERT KRAJOWY CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr030-UWB-02/18 Kosze, materace i walce plecione stalowe do gabionów

IO-CERT KRAJOWY CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr030-UWB-10/17 Zestaw siatek i zamocowań stalowych

Certificate of Conformity  of the factory production control 1301-CPR-1372

Certificate of constancy of performace 1301-CPR-1384  System Nector Hard

Atest Higieniczny – hygienic certificate HK/W/0451/01/2017

P O L S K A   N O R M A   PN-EN 1 0223-8 dla siatek zgrzewanych – Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia i siatki; Część 8: Kosze gabionowe z siatek zgrzewanych