Nector

  • Seminarium w NOT w Warszawie

    W dniu 24 kwietnia 2013 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się seminarium „Konstrukcje siatkowe w drogownictwie i geotechnice”. którego organizatorem był Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz m.in firma Nector Sp.z o.o.

    W seminarium uczestniczyli przedstawiciele producentów i wykonawców wyrobów z drutu, zarządów dróg, projektantów. Podczas seminarium uczestnicy zapoznali siê z rodzajami gabionów, zastosowaniem gabionów plecionych jak również zgrzewanych, z problematyką zabezpieczenia dróg i obiektów komunikacyjnych przed spadającymi odłamkami skalnymi oraz zabezpieczeniem skarp gruntowych siatkami stalowymi, jak również ochronę antykorozyjną wyrobów z drutu.

    [ powrót ]