Nector

 • Sympozjum Nector

  Firma Nector Sp.z o.o., producent koszy, materacy i walców gabionowych – produktu mającego szerokie zastosowanie w budownictwie, 22 wrzeœnia 2009 r. zorganizowała konferencję szkoleniową pod nazwą „Zastosowanie gabionów w budownictwie drogowym”, połączoną ze zwiedzaniem tunelu w Lalikach.

  Wydarzenie miało œścisły związek z budową najdłuższego w Polsce, liczącego 678 m tunelu w ciągu odcinka drogi ekspresowej S69 Szare – Laliki, w czasie której firma NECTOR sp. z o.o. zajęła się wykonaniem gabionowych umocnień przyległych do tunelu, gabionowych murów oporowych przy zbiorniku odparowującym wodę opadową z drogi a także przy przyczółkach mostowych.

  Uczestnicy mieli okazję do wysłuchania prezentacji przedstawiciela generalnego wykonawcy projektu, firmy Boegl&Krysl, Tomasza Jabłońskiego. W ramach konferencji odbył się również wykład mgr. inż. Krzysztofa Grzegorzewicza z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie na temat budowy konstrukcji gabionowych, historii rozwoju tej technologii oraz sposobów jej zastosowania. Impreza obejmowała także spacer przez tunel drogowy oraz prezentację fotografii zrealizowanych projektów wykonywanych przy użyciu produktów firmy NECTOR. Wykład zwieńczyła dyskusja na temat skutecznośœci zastosowania siatek plecionych i zgrzewanych w różnych inwestycjach. Dyskusje kontynuowano także wieczorem, podczas uroczystej kolacji, która zamykała spotkanie.

  Prezentowane podczas seminarium systemy gabionowe mają m.in. zastosowanie przy budowie murów oporowych, ekranów akustycznych, wałów izolacyjnych, kanałów, fundamentów trakcji elektrycznej a także przy zabezpieczaniu skarp, koryt rzecznych czy zbiorników wodnych. Ponadto systemy te, będących alternatywą dla konstrukcji betonowych i żelbetowych, spełniają wymagane standardy jakoœściowe i normy techniczne, a przy tym są przyjazne œśrodowisku naturalnemu.

  Czytaj więcej na

  inzynieria.com

   

  [ powrót ]